16
STY
2017

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej

Jakość powie­trza w stycz­niu w więk­szo­ści miast Pol­ski była fatalna– Nowy Rok przy­wi­tał nas duszą­cym smo­giem. Siar­czy­sty mróz, który skuł połu­dniową Pol­skę, wpły­nął na inten­syw­ność pale­nia w pie­cach i zmu­sił wielu miesz­kań­ców naszego woje­wódz­twa do pale­nia...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »