04
GRU
2017

Życzenia Barbórkowe

Posted By :
Comments : Off

Z oka­zji Bar­bórki Wszyst­kim Pra­cow­ni­kom Kopalń i Zakła­dów Branży Gór­ni­czej życzymy bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy, suk­ce­sów zawo­do­wych i finan­so­wych!

Szczęść Boże!

Zespół GGS-Projektbarbórka

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »