22
WRZ
2017

Badanie płytą VSS

Zasto­so­wa­nie coraz to now­szych mate­ria­łów i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych w budow­nic­twie zmu­sza Inwe­sto­rów do wyko­na­nia odpo­wied­nich badań geo­tech­nicz­nych. Dzi­siaj kilka słów na temat okre­śla­nia nośno­ści grun­tów płytą sta­tyczną VSS. Bad...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »