08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

  Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj: Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” ...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »