Najczęstsze błędy popełniane na budowach… jak ich uniknąć?

Pracownia geologii i ochrony środowiska od początku istnienia świadczy usługi z zakresu obsługi budów i odwiertów geotechnicznych. Odwiedzamy budowy na terenie całego kraju, z naciskiem na Śląsk. Prowadzimy nadzór geologiczny dla dużych i mniejszych inwestycji, badania geotechniczne pod domy jednorodzinne, odbiory budów. Szczegóły oferty

Od II kwartału 2012 roku istnieje obowiązek wykonywania badań geotechnicznych , które mają za zadanie określenie warunków gruntowo-wodnych. Po co sporządza się opinie geotechniczną i jakie korzyści z niej wynikają pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach

Po co komu geotechnika…

Poradnik geotechniczny

Teraz, na podstawie naszego doświadczenia, chcielibyśmy przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przy robotach ziemnych i fundamentowych.

Jak się okazuje jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Projektantów/Inwestorów jest IGNOROWANIE WNIOSKÓW I ZALECEŃ zawartych w OPINII GEOTECHNICZNEJ. W konsekwencji prowadzi to do osiadania fundamentów, pękania fundamentów i ścian obiektu, podmakania, zalewania….generowania kosztów.

W praktyce często napotykamy się  także z problemami wynikającymi z:

ZAWILGOCENIA FUNDAMENTÓW

Jeżeli w strefie posadowienia budynku występują grunty bardzo wrażliwe na zmianę wilgotności (grunty te bardzo łatwo ulegają uplastycznieniu) nie należy doprowadzić do zawilgocenia wykopu.

Przy zalaniu wykopu bezwzględnie należy usunąć przemoczoną warstwę gruntu i zastąpić ją materiałem sypkim.

Wykopy powinny być bezwzględnie zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i innych. Sieci odprowadzające wodę i ścieki muszą być szczelne. BRAK IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ TO CZĘSTY BŁĄD POJAWIAJĄCY SIĘ NA BUDOWACH.

BRAK OPINII Z OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Jeżeli Inwestycja znajduje się w zasięgu negatywnego oddziaływania Zakładu Górniczego zaleca się zaciągnięcia opinii od Okręgowego Urzędu Górniczego o warunkach geologiczno-górniczych. Oczywiście  należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu obiektu przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem górniczym.

BRAK WYMIANY GRUTU/ZŁE ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY

Jeżeli po badaniach geotechnicznych okaże się, że teren budują niestabilne grunty zalecana jest wymiana gruntu. Taki ubytek należy uzupełnić piaskiem różnoziarnistym zagęszczonym mechanicznie. Oczywiście wymiana jest opłacalna, jeżeli niestabilne grunty zalegają płytko.

Aby zweryfikować, czy nawieziony grunt został przygotowany w odpowiedni sposób wykonuje się kontrolne badania zagęszczenia. Wskazane  się także, by po wymianie gruntu na placu budowy pojawił się uprawniony geolog/geotechnik.

Badanie zagęszczenia

POSADOWIENIE NA HUMUSIE

Przed rozpoczęciem budowy bezwzględnie należy usunąć humus- warstwę organiczną. Grunt ten nie nadaje się do posadowienia, gdyż nie ma odpowiedniej nośności. Posadowienie na humusie grozi szybkim osiadaniem obiektu, co prowadzi do pękania fundamentów i ścian.

 

Nasza rada…zainwestuj w dobrego geologa/geotechnika…unikniesz typowych błędów i przykrych konsekwencji.

GGS-PROJEKT Pracownia geologii
i ochrony środowiska Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 3
41-503 Chorzów

Sekretariat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]

 

Źródła:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,proste_metody_wzmacniania_podloza___wymiana_konsolidacja_przeciazenie_dreny_pionowe,6710

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-fundamenty/

http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/13-najczestszych-bledow-na-budowie-jak-ich-uniknac,14_12973.html

Zadzwoń do nas Extraseo.pl