operaty wodnoprawne/ pozwolenia wodnoprawne

Na naszym koncie już ponad 50 opracowań operatów wodnoprawnych. Zaufaj Profesjonalistom! kontakt Ope­raty na odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych i roz­topowych Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego...

Najnowsze realizacje

Ostatnie realizacje Wykonanie badań geologiczno – inżynierskich na potrzeby projektu budynków mieszkalnych w Krakowie przy Alei Jana Pawła II (projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, pomiary geodezyjne). Opracowanie  opinii...
Extraseo.pl