20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów...
16
PAź
2017

Ostatnie realizacje…

Opi­nia geo­tech­niczna wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekt geo­tech­niczny ul. Jan­kego w Kato­wi­cach na zle­ce­nie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. Odwierty geo­lo­giczne ul. Ślą­ska w Świę­to­chło­wi­cach. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wó...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »