GGS-Projekt

Nasz blog

Ostatnia realizacja

Kolejna realizacja z zakresu geologi inżynierskiej naszego zespołu. "Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Dzierżonia w Katowicach" na zlecenie MEJOR Sp. z...

czytaj dalej

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kieszonkowe przyrządy geologa Obecnie większość pracowni geologicznych dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym wykorzystywanym w pracach polowych i laboratoryjnych  Sprzęt geologiczny. W czasie badań makroskopowych gruntu geolog ma za zadanie określić rodzaj gruntu,...

czytaj dalej

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęszczenie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu określane jest na podstawie dwóch parametrów: Stopnia zagęszczenia ID Wskaźnika zagęszczenia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzymać ofertę na zagęszczenia gruntu ? Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę * lub...

czytaj dalej

Nasze realizacje# Wodny Plac Zabaw# GGS-PROJEKT

W połowie wakacji ma być gotowy Wodny Plac Zabaw w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Będzie to pierwsza tego typu atrakcja w stolicy aglomeracji. Nasza Pracowania ma swój mały wkład w tę Inwestycję. Wykonaliśmy: Projekt Robót Geologicznych Plan Ruchu Zakładu...

czytaj dalej

Badanie płytą dynamiczną

Płyta dynamiczna służy do badania dynamicznego modułu odkształcenia, który wykorzystuje się do oceny nośności oraz pośrednio - do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego. Zapew­nia: Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści...

czytaj dalej

Kobiety w GGS-Projekt

Pracownia GGS-PROJEKT jest miejscem, które w dużym stopniu tworzy płeć piękna. Na 8 osób pracujących w GGS-Projekt 5 stanowią kobiety http://www.ggsprojekt.pl/zespol/ Fakt ten może zaskakiwać, ponieważ do niedawna firmy geologiczne tworzyły środowisko hermetyczne,...

czytaj dalej

Poradnik geotechniczny

Wychodząc naprzeciw Klientom  zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań geotechnicznych, które  w dużym stopniu ułatwią Państwu rozpoczęcie współpracy z geologiem oraz rozwieją wątpliwości związane ze słusznością wykonywania badań....

czytaj dalej

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt prowadzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapewniamy kompleksowe realizacje prac...

czytaj dalej
Extraseo.pl