GGS-Projekt

Nasz blog

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pracownia gwarantuje pełen zakres usług związanych z obsługą geologiczną i geotechniczną w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i budowy ekranów akustycznych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich biur projektowych, architektonicznych. Nasza wiedza...

czytaj dalej

Trudna praca geologa…

Nasza praca nie należy do łatwych. Niejednokrotnie musimy wykonywać ją w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śliskie powierzchnie, teren zasypany gruzem albo zarośnięty i nieuporządkowany. Nasza praca w...

czytaj dalej

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej

Jakość powietrza w styczniu w większości miast Polski była fatalna- Nowy Rok przywitał nas duszącym smogiem. Siarczysty mróz, który skuł południową Polskę, wpłynął na intensywność palenia w piecach i zmusił wielu mieszkańców naszego województwa do palenia w piecu czym...

czytaj dalej

Nasz skromny sukces!

We wrześniu 2016 zakończyliśmy projekt „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski- reprezentowana przez koordynatora projektu dr Iwonę Jelonek. W skład...

czytaj dalej

Podsumowanie roku!

Zbliża się koniec roku…. czas na podsumowania, analizy, wyciągnięcie wniosków na temat naszej firmy, pracowników oraz przyszłości. Bezwzględnie możemy stwierdzić, że nasza firma wciąż utrzymuje się wysoko wśród konkurencji. Podjęliśmy  stałą współ­pracę z grupą...

czytaj dalej

Wiertnica samochodowa H16S

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nieustannie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zleceń. NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA- WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S- wiertnica do wykonywania otworów geotechnicznych. Wiertnica...

czytaj dalej

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

  Masz dość wertowania Ustaw, poszukiwania informacji nt operatów wodnoprawnych i pozwoleń wodnoprawnych na stronach i forach internetowych? Od dziś wszystkie interesujące i potrzebne Ci informacje znajdziesz w naszym artykule. Operaty i pozwolenia wodnoprawne Chcesz...

czytaj dalej

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spotkamy się z architektem i usiądziemy do stołu, by porozmawiać na temat projektu naszego wymarzonego domu, inwestycji warto wykonać odpowiednie badania geologiczne. Wiele osób zastanawia się w jakim celu wykonywać takie badania? Czy w ogóle muszą je...

czytaj dalej

Charakterystyka gleb województwa śląskiego cz.1

Wyobraźmy sobie ciepły, letni dzień na naszym ogródku działkowym, pierwsze dojrzewające owoce na drzewach, a na równiutkich grządkach główki sałaty, i bujne natki pietruszki i marchewki. Wielu z nas powie, że nie ma nic lepszego niż własnoręcznie wyhodowane owoce i...

czytaj dalej

Geniusze wszech czasów

Od zarania dziejów ludzie zajmują się budową Ziemi, jej historią i zachodzącymi w niej procesami- geologią. Do XVII wieku trudno szukać znaczących osiągnięć naukowych w dziedzinie geologii. Przełomowym okazał się dopiero  XVIII wieku, kiedy społeczność naukowa zaczęła...

czytaj dalej
Extraseo.pl